Home > Book
Check-outs :

園丁的故事 /

 • Hit:101
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

 教育不是速食麵;教育的目的,也不在於製造一個個統一規格的機器人。


 孩子就如一棵棵的幼苗,需要的是身為園丁的我們細心的灌溉和耐心的栽培,如此,教育的真正目的才得以在這般的細心及耐心下,逐步達成。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: