Home > Book
Check-outs :

特殊教育導論 /

 • Hit:129
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)


 特殊教育本質上是屬於教育的一環,從資賦優異到智障、視障、聽障及各類身心障礙者,皆為其所涵蓋的對象類別。


 本書的撰寫側重教育與特殊教育的基本概念、特殊教育行政與制度、特教課程、教學方法、特教師資等方面,是一本為主修特殊教育的學生及準備從事特殊教育工作者所撰寫的入門書籍。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: