Home > Book
Check-outs :

鄧後風暴 /

 • Hit:108
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

 這是第一本台灣人寫給台灣鄉親看的「知共」寶典! 本書揭露: ‧鄧小平的「克里斯瑪」聖雄魅力! ‧鄧小平的軍事天才及鮮為人知的背後...... ‧鄧「隱」之謎...... ‧中共高層「三大兩中一小幫」的內幕...... ‧鄧後波及東亞的「六大巨變危機」! ‧江澤民V.S.喬石、李鵬V.S.趙紫陽的「世紀大對決」! ‧龍德保台保港善化中國十八大策略!

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: