Home > Book
Check-outs :

屋頂上的巨人 : 王廣亞興學記 /

 • Hit:151
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

一個平凡的人創造了不平凡的事業,一九四七年王廣亞先生來台,當初他一無所有,但他不願虛度一生,由補習班做起,到如今成為世界私人興學教育史上超級巨人。四十年來台灣大到陸,一切靠自己摸索打拼,用他的毅力和勇氣,成就了今日的輝煌事業。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: