Home > Book
Check-outs :

西方不敗 : 一個打不倒的人 /

 • Hit:72
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

西方不敗

說W.米契爾是個特別人物,實在是低估了他,他的臉像接合起來的橡皮作品,手指幾乎齊根切斷,半身癱瘓,但是他是百萬富翁、創業家、環境主義者、巡迴演說家、前任巿長、眾議員候選人。他的生命告訴我們,不必理會社會認為必須英俊、健康才能快樂的陳腔爛調。米契爾是讓人br>

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: