Home > Book
Check-outs :

和氣分家產 : 繼承與贈與的法律智慧 /

 • Hit:66
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

 任何人都可能突然繼承或受贈一筆財產,這時您應該會感到非常欣喜,但您可想過,繼承與贈與,可能是受惠也可能是受害嗎?繼承的是債務而非家產;吃了贈禮卻因拉肚子等,都相當諷刺地使好意變成惡意。本書幫助您多了解繼承與贈與的法律智慧,避免不必要的爭端產生。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: