Home > Book
Check-outs :

看菜單學英文 = Menu English /

 • Hit:95
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

讓英文述說美食的故事第一本結合英文與美食的多功能語言美食書  書中首選代表餐廳也大方提供原版菜單開誠佈公讓讀者閱覽,搭配作者中文化的解說是海外旅遊、出差、遊學、留學、學習英文人人必備的工具書,讓您出國在外隨時隨地都派得上用場。 擁有本書,讓你出國點餐不再難以啟齒,遍嚐美食,享受人生!

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: