Home > Book
Check-outs :

中國的詞 /

 • Hit:91
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

 詞是由唐詩演變而來,後又演變為元曲。詩、詞、曲這三種文學,雖然有血緣關係,但它們也各有其獨特的內涵和風格。大體說來,詞的特質,既有不同於詩的莊重典雅,也不同於曲的通俗明白,而自有它含蓄婉媚的風格。它是一種極婉曲細緻的抒情文學,因為它善述旖旎情致,善寫婉轉情思,善描自然情景,善表幽約情態,它所表現的是中國文學優雅含蓄的美。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: