Home > Book
Check-outs :

艺朮即经验 /

 • Hit:251
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

作者是美國著名哲學家、教育家,實用主義哲學的創始人之一,本書是作者美學理論的代表著作之一,被現代諸多學者視為20世紀的美學經典著作。書中主要闡述了作為藝術的經驗與普通經驗的來源──“日常生活”之間的連續性。此美學思想較前人有新的創建,在今日也有深刻的影響。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: