Home > Book
Check-outs :

Onderzoeksmethoden voor sportstudies /

 • Hit:109
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

內容簡介top Onderzoeksmethoden Voor Sportstudies 簡介 Dit veelomvattende, toegankelijke en praktische tekstboek biedt een complete basis in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden voor sportstudies studenten. Het boek omvat een stapsgewijze begeleiding vanaf het ontwerpen van een onderzoeksproject tot het verzamelen en analyseren van data en het rapporteren hierover. Het is rijk ge鮞lustreerd met sportgerelateerde case studies en met internationale voorbeelden. In deze compleet herziene en geactualiseerde uitgave omvat het boek de meest belangrijke onderwerpen zoals: Het uitkiezen van een geschikt onderzoeksontwerpHet uitvoeren van een literatuuronderzoekHet gebruiken van een aantal belangrijke onderzoeksmethoden zoals enqu皻es, interviews, inhoudsanalyse en etnografisch onderzoekHet interpreteren van gegevens inclusief een inleiding in SPSS en richtlijnen voor beschrijvende en verklarende statistiekHet schrijven van een onderzoeksrapportHet omgaan met ethische onderwerpen in sportonderzoek Ethical issues in sports research Onderzoeksmethoden voor sportstudies is geschreven als complete en onafhankelijke gids voor elk onderzoeksmethoden vak en bevat een rijkdom aan bruikbare elementen zoals definities van kernwoorden, voorbeeld tentamenvragen en praktische onderzoeksvoorbeelden. Het boek is ook een belangrijke bron voor elke student die bezig is met een afstudeerproject of een onderzoek tijdens de stage.

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: