Home > Book
Check-outs :

怎樣幫助孩子進大學 /

 • Hit:41
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

 你的孩子在學校成績不行嗎?你擔心他將來考不上大學?


 那何不從旁助他一臂之力?你也許會說我曾經試過,可是不行,幫不上忙。


 你知道原因何在嗎?本書就是告訴你方法,讓你有效的、循序漸進的、幫助你的孩子學有所成。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: