Home > Book
Check-outs :

德.史泰耶 = Nicolas de Stael /

 • Hit:90
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

內容簡介: 一九一四年生於俄國聖彼得堡的德‧史泰耶,畫作由短暫的具象轉為抽象其作品對光採及空間的表現讀具魅力,顯示出一種令人動容的好品味。被納入巴黎「抽象第二代」畫家其畫風交纏的形與尖角的線,呈於灰黑的底色上,沉重中具動感;之後轉趨明亮且充滿動力善於補捉瞬間閃光,化具象為抽象,常喜愛經營大幅畫面。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: