Home > Book
Check-outs :

招財敬神摺紙. 第9輯 /

 • Hit:143
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

《招財敬神摺紙》 本書為第9集摺金紙工藝書,內容以祈福求財的作品居多,還教您摺新式元寶與新式蓮花。  作品有發財元寶座.進寶盆.聚寶杯.吉祥鳳船.九龍奔騰.九品蓮花座.日進斗金.祝壽如意盤...等,數量多且精緻,適合長時間在供桌上敬神。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: