Home > Book
Check-outs :

經典禪語 /

 • Hit:55
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

 三言兩語打發千斤重擔,一絲不掛暢遊萬水千山襌宗在表現生命體驗、禪悟境界時,於「襌不可說」中建立起一個嚴謹而閎大的思想體系,而本書正是通向襌悟思想之境的一座橋樑,藉由禪師們的機鋒往返,剝落層層的偏執,使你寸絲不掛,讓你在耳際招架不住的困思之中,體證修行與生活一體化的澄明之境,並嗅聞出禪門妙語的真實本性。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: