Home > Book
Check-outs :

他鄉 : 以撒.柏林傳 /

 • Hit:98
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

 智者的一生應該是懷疑、嘲諷的、冷靜的,並且是自由的。維吉妮亞‧吳爾泰、弗洛依德、維根斯坦、凱因斯、雷蒙‧艾宏都很欣賞的典型知識份子。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: