Home > Book
Check-outs :

吉祥三角片摺紙擺瓶一 /

 • Hit:58
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

《吉祥三角片摺紙擺瓶一》 瓶的諧音平,人們認為有平安的寓義;而擺設花瓶被喻為擺平了難題、平順之意。 本書專門教作吉祥瓶甕,作者繼「吉祥紙藝三角片摺紙」廣受好評後再推出,有觀音瓶、天球瓶、寬口瓶、福祿瓶、雙喜甕......加上欣賞作品 有金紙瓶籃、天公爐、祥獅咬劍.......共計33款,再教作波斯菊來摘花,可謂大吉大利美不勝收。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: