Home > Book
Check-outs :

吃不飽的大熊 /

 • Hit:152
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

「春天來了,大熊從冬眠了一季的溫暖洞穴裡醒來,又餓又瘦!」


大熊找到了一些嫩芽兒吃,但這還不夠,他還想再吃!在朋友們的幫助下,他找到了一些草莓、苜蓿草和魚,但這還不夠,大熊還想再吃!


小朋友們一定很想知道,大熊的朋友們究竟刺用什麼方法來滿足大熊無底洞般的胃口。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: