Home > Book
Check-outs :

大陸經改與兩岸經貿關係 /

 • Hit:86
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

大陸經改的可觀成果,不僅備受亞洲人所關注,且促動台海兩案發生急劇的變化,即由軍事對峙的局面轉為貿易交流的局面,致使衍生許多敏感而複雜的兩案經貿熱門課題。本書根據學理,利用具體又正確可靠的資料,剖析當今大陸經濟的特質、動向及所存在的問題,提供極具參考價值的明確答案。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: