Home > Book
Check-outs :

威爾第 : 歌劇藝術大師 /

 • Hit:110
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)
 • Trackback(0)

威爾第是真正的義大利人,他的藝術以旋律為基礎,對他來說,旋律是人類情感的最直接表達。威爾第的音樂集中體現了戲劇性的力量和熱情,充滿令人激動的表現力。雖然威爾第的嫻熟技巧不斷提高、日益精煉,雖然他刻畫性格的功力越來越細緻入微、表情豐富;但他率直、高尚、熱烈的本質從《納布科》到《法斯塔夫》始終如一。

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login


Teackback URL: